GDPR

S výkonem advokacie je úzce spojena i ochrana informací, které nám klient předává, ať již o sobě či o jeho osobních či podnikatelských aktivitách.
Jako advokáti jsme povinni přísně dodržovat zákonnou povinnost mlčenlivosti o všech Vámi poskytnutých informacích, když k této povinnosti nás zavazuje zákon o advokacii č. 85/1996 Sb. Vedle této zákonné povinnosti uchovávat veškeré informace v maximálním utajení vstoupilo dne 25. května 2018 v účinnost Nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) – zkráceně GDPR.
Naše advokátní kancelář proto ještě zvýšila ochranu resp. technické zabezpečení chránící osobní data svých klientů a zavázala se k maximální ochraně Vámi sdělených informací podléhající této legislativě Evropské Unie.