OCHRANA SPOTŘEBITELE

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, jež nabyla účinnosti dne 01. 02. 2016, informujeme své klienty, kteří jsou zároveň spotřebiteli, o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele.

Dne 5.2.2016 byla na základě své žádosti pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora. Internetová adresa pověřeného orgánu je www.cak.cz. Klient tak jakožto spotřebitel má tímto možnost obrátit se ve sporech s námi jako podnikateli na Českou advokátní komoru. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád. Smírčí komise Komory je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Informujeme Vás dále, že na Vaši žádost jako spotřebitelů Vám vydáme doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste jako spotřebitelé právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace vyžadujete.