SPECIALIZACE

Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o. poskytuje klientům komplexní služby ve všech oblastech práva:

• Občanské právo
• Právo obchodních společností
• Rodinné právo
• Nemovitosti
• Správní právo
• Trestní právo
• Pracovní právo
• Autorské právo a práva související
• Spotřebitelské soutěže
• Úpadkové právo (konkurs, vyrovnání, insolvence)
• Sporná agenda – zastupování v řízení před soudy a správními orgány
• Nesporná agenda – zejména smlouvy
• Zakládání společností a jejich změny
• Směnečné právo
• Nároky vůči státu
• Náhrada škody na zdraví a majetku
• Řízení před živnostenskými úřady
• Řízení před katastrálními úřady
• Nájmy a podnájmy bytů i nebytových prostor
• další oblasti práva

Hromadná správa a vymáhání pohledávek

Naše kancelář se dlouhodobě soustředí i na hromadnou správu a vymáhání pohledávek a zastupování klientů v této oblasti. Vycházíme přitom z bohatých zkušeností s touto činností vykonávanou po několik let pro některé významné společnosti, zejména banky a pojišťovny. V této oblasti se naše kancelář zaměřuje především na racionalizaci, optimalizaci a produktivitu veškerých procesů, které musí být při této činnosti realizovány, a to ve vztahu ke klientům, soudům a exekutorům, zejména s důrazem na využití elektronických prostředků zpracování dat a tvorby dokumentů.

Aktuálně řeší AKDJ na 60.000 kusů pohledávek, větší část z nich již v rámci exekučního řízení.

Naše kancelář v této oblasti úzce spolupracuje s několika soudními exekutory, díky čemuž je pro klienta možné připravit komplexní produkt tzv. „šitý na míru“. Synergickým postupem pak dochází k výraznému zvýšení efektivity při realizaci spravovaných pohledávek.

Výhody pro věřitele:

• zajištění celého procesu
• spolupráce s exekutory
• úspora nákladů na zaměstnance
• úspora nákladů na prostory, výpočetní techniku a SW
• 100 % pohledávky a příslušenství pro věřitele při úspěšné exekuci
• velmi výrazné zkrácení celkového procesu vymáhání
• velice snadná kontrola spisu ze strany klienta po celou dobu vymáhacího procesu
• pravidelné reporty ze strany advokátní kanceláře
• průběžné vypořádávání vymožených pohledávek exekutorem
• žádné zálohy
• tarifní odměny advokáta a exekutora pouze k tíži dlužníka, a to až po úplném zaplacení pohledávky věřitele