UŽITEČNÉ ODKAZY

Česká advokátní komora
http://www.cak.cz

Obchodní rejstřík, adresy soudů, státních zastupitelství, znalci
http://www.justice.cz

Nahlížení do katastru nemovitosti – vlastníci nemovitostí, stav řízení
http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 6
https://www.exekutorsky-urad.cz

ARES – Ministerstvo financí ČR – databáze ekonomických subjektů a živnostníků
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Portál veřejné správy ČR
http://portal.gov.cz/wps/portal